top menu

Выбор языка сайта

Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації
в науково-технічному журналі "Технологічні системи"

Рукопис статті надсилається для публікації в електронному (цифровому) форматі на редакційні адреси по електронній пошті (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), а також поштою в паперовому форматі, підписаний автором, в 2-х примірниках (адреса редакції: вул. Фрунзе, 19-21, 04080, Київ, Україна).

Тексти статей не редагуються. Автори повинні пред'являти підвищені вимоги до викладу і оформлення рукопису. Статті, що містять результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук - рецензуються.

• Текст статті: редактор MS Word; формат аркуша – А4; відступи – зверху і справа по 15 мм, зліва та знизу по 25 мм; шрифт - Times New Roman; розмір шрифту - 12 pt; міжрядковий інтервал - 2.
• Ілюстрації до статті подаються у вигляді файлів з ​​розширенням *. TIF або *. JPG (кольорове зображення, роздільна здатність не нижче 300 dpi, масштаб 1:1) або передаються оригінали зображень (фотографія). Кожен файл повинен містити одну ілюстрацію.
• Таблиці надаються в окремих файлах і нумеруються по порядку їх згадування в тексті арабськими цифрами. Шрифт тексту в таблицях — Times New Roman, розмір шрифту - 10 pt, міжрядковий інтервал – 1, товщина ліній – 0,75 pt. Назва пишеться після номера таблиці і виділяється напівжирним шрифтом (bold). Таблиця не повинна виходити за межі тексту.
• Формули набираються у редакторі формул Microsoft Equation 3 або MachType, шрифт та розмір якого повинен відповідати основному тексту:Требования к оформлению формул
• Для архівації тексту статті та доданих зображень використовуються архіватори WinRAR, WinZip.
• Структурні елементи статті: - див. приклад
1. Індекс УДК (індекс статті за Універсальною десятковою класифікацією).
2. Прізвище та ініціали кожного автору статті.
3. Повна назва підприємтсва (в якому або в яких автори отримали результати, представлені в статті).
4. Назва статті на мові оригіналу.
5. Анотація статті мовою оригіналу обсягом не менше 500 знаків (анотація повинна відображати мету статті, методи дослідження, результати та висновки).
6. Ключові слова мовою оригіналу (кожне ключове слово або словосполучення відділяється одне від іншого крапкою з комою).
7. Основний текст статті, який містить наступні рекомендовані компоненти:
► Вступ ( 1 Introduction):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких закладені основи рішення розглянутої проблеми і на яких грунтується автор;
- виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.
► Постановка задачи (2 Problem Formulation) – формулювання цілей статті.
► Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів і поділом його на частини з відповідними назвами (3, 4, 5, 6, ...); рекомендується викласти такі матеріали:
- грунтовний огляд наявних рішень поставленого завдання (якщо необхідно);
- актуальність поставленої задачі;
- вибір методів, підходів, моделей та інструментів вирішення поставленого завдання (Method, Apparatus and Procedure, Solution Procedure, Experiment Facilities, Experimental Procedure, Instrumentation, …);
- власне рішення поставленої задачі (Mathematical Formulation, Theoretical Development, Experiments, Numerical Model, Optimal Geometry, Influence of …, Effects of …, …);
- адекватність отриманих теоретичних рішень та переваги отриманих практичних рішень перед наявними рішеннями (Results and Discussion, Experimental Results, Discussion, Data Interpretation, Experimental Uncertainty, …);
- приклади застосування отриманих рішень.
► Висновки (Conclusions):
- підсумки представленого дослідження;
- перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
► Подяки спонсорам, колегам і ін. (Acknowledgment).
► Прийняті символьні позначення (Nomenclature) – перелік символів і відповідних їм найменувань символьних позначень, включаючи розмірність (у системі СІ).
► Грецькі символи (Greek Symbols) - перелік грецьких символів і відповідних їм найменувань символьних позначень, включаючи розмірність (у системі СІ).
► Підрядкові і надрядкові індекси (Subscripts and Superscripts) – перелік індексів і відповідних їм найменувань позначень.
► Абревіатури (Abbreviations) – перелік скорочень.
► Література - список інформаційних джерел, на які у статті посилаються автор(и);
8. Назва статті на англійській мові;
9. Прізвища та ініціали авторів, повна назва підприємтсв(а) на англійській мові;
10. Анотація статті англійською мовою обсягом не менше 500 знаків;
11. Ключові слова на англійській мові.
12. References – список інформаційних джерел, на які у статті посилаються автор(и):
- в оригіналі на кириліці – джерело дублюється транслітерацією з кирилиці на латиницю (або перекладом на англійську мову - робоча мова наукометричних баз даних);
- в оригіналі на латиниці – не змінюється.
див. приклад оформлення статті

• Супровідні документи до статті
1. Лист керівника підприємства або звернення автора (авторів) на адресу Головного редактора журналу щодо публікації матеріалів статті; - див. приклад листа
2. Експертний висновок підприємства (або авторів) про можливість відкритої публікації матеріалів (оригінал); - див. приклад експертного висновку
3. Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю); повна назва підприємств (організацій), в яких працює автор; посади - повністю, без скорочень; вчений ступінь, вчене звання; почесні звання; контактний(ні) телефон(и), e-mail для можливого зворотного зв'язку c зацікавленими читачами;
4. Заява про розподіл авторських творчих вкладів у публікацію. Відсутність такої заяви означає згоду всіх авторів статті про творчий внесок у публікацію в рівних частках (за замовчуванням). – див. приклад заяви

Контакти

вул. Фрунзе, 19-21, Київ, 04080, Україна
Тел./факс: +3 8 (044) 455-93-92
Е-mail: iiii@ukrniat.com
ukrniat@ukrniat.com

 

 

Новини (рос. мовою)

Новый выпуск журнала Технологические системы (2-2017)

Выложен новый выпуск журнала «Технологические системы» – № 2(79) 2017.

В номере, среди прочего, размещены материалы Шестой технической конференции украинского отделения SAMPE.

Вы можете ознакомиться с его электронной версией, просмотрев содержание и скачав отдельные части. [перейти к содержанию]

Робочі зустрічі ДП «АНТОНОВ» та Азербайджанської сторони

12-13 березня 2015 р. (м. Баку, Азербайджан) Генеральний директор-Голова правління УкрНДІАТ Г.О. Кривов взяв участь у серії робочих зустрічей ДП «АНТОНОВ» та Азербайджанської сторони з питань співробітництва у сфері авіабудування

Некомерційне використання матеріалів сайту technological-systems.com.ua (у тому числі цитування та скорочений виклад) дозволяється за умови розміщення прямого посилання на цитований матеріал або на головну сторінку technological-systems.com.ua. Будь-яке комерційне використання, а також передрук матеріалів можливі тільки з письмового дозволу редакції.

Copyright